snesy@abv.bg +359 898 444 519

Добрият превод

March 19, 2016
No Comments

Добрият Превод!

Преводът е изкуство. Да овладееш това изкуство, определено изисква много време, практика и не на последно място талант. Много често в самия процес на превеждане се допускат грешки поради ред причини:

  • Ако преводачът бърза и няма време да прочете внимателно и да вникне в същността на текста, то превеждането обикновено се осъществява дума по дума, така, както са подредени тези думи в оригиналния текст. В резултат на това специфичните синтактични конструкции на езика на оригинала се пренасят в езика на превода, което води до нелепо звучащи изречения. Тогава преводът има нужда от редакция.
  • Непознаване на фразеологията. Фразеологичните конструкции обикновено се превеждат дословно, вместо да се употреби такъв, който да съответства в дадена ситуация на употребения чужд фразеологизъм.
  • Непознаване на собствения си език. Най-често допусканите грешки са свързани с употребата на пълен и непълен член. Най-простото правило от училище: ако дадената дума може да се замести с „кой?”, тогава се слага пълен член, когато дадената дума се замества с „кого?”– непълен член.
  • Тук е мястото да засегнем проблема с прословутите електронни преводачи – мечтата на човечеството. За съжаление, все още не е измислена програма, която, в зависимост от контекста и конкретната ситуация, да избере възможно най- точното значение на думата.
  • Интересно е да се отбележи, че и преводачите понякога също не могат да изберат подходящото значение от множеството значения на дадената дума. Това зависи от контекста и лингвистичната ситуация.
  • Превеждането на стихотворения е най-трудното. Това е цяло изкуство. Не е за всеки преводач. Някой беше казал, че едно стихотворение е невъзможно да се преведе, преводът на стихотворението всъщност се превръща в отделно произведение на преводача.

Разбира се, почти всичко казано дотук не се отнася за симултантния превод, където преводачът, иска – не иска, трябва да се съобразява с говорещия и не може за части от секундата нито да внесе необходимите промени в синтактичния строй на изреченията, нито да замести оригиналните фразеологизми с подходящи в дадената ситуация еквиваленти.