snesy@abv.bg +359 898 444 519

Преводи

"Снеси Транс" ЕООД е преводаческa агенция за професионални преводи и редакция на специализирана литература. Предлага писмени и устни преводи в различни области:

Официалните преводи се извършват от заклет преводач, с негов подпис и печат на фирмена бланка.

Общите преводи се извършват от заклет преводач, на бял лист, без подпис и печат.

Специализираните преводи се извършват от заклет преводач, специализирал в областта на превода като:

  • Превод на лични документи;
  • Медицинска документация;
  • Юредическа документация;
  • Икономика и финанси;
  • Техническа документация;
  • Художествена литература, есета, публикации, резюмета и др.
  • Арт мениджмънт;
  • Туризъм, лов и риболов;

Oбучение Социлани Комуникации

"Снеси Транс" ЕООД предлага обучение по социални комуникации за вашия бизнес.

Обучението има за цел да социализира вашия бизнес в интернет пространството посредством индивидуална стратегия за ефективна поддръжка и управление на  вашия уеб-сайт:

- Как да управлявате процесите в социалните медии: (Facebook, Google+,Linked In, Twitter).

- Как правилно да промотирате вашия бизнес в социалните медии

- Как да следите и измерите комуникацията на вашия бизнес в социалните медии

"Нашата филоцофия за бизнеса определя курса на нашия живот. Ако искате да промените посоката, необходимо е да промените филоцофията си, а не обстоятелствата."